تعمیر شیشه بالابر کوئیک | هزینه تعمیر شیشه بالابر کوئیک | تعویض شیشه بالابر کوئیک

مقدمه

آینه های خودرو یکی از مهم ترین بخش های خودرو می باشد.در صورت آسیب دیدن آینه های اتومبیل باید هر چه سریعتر نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کرد. در این مقاله توضیحاتی درباره آینه های خودرو کوئیک,تعمیر آینه و هزینه تعمیر یا تعویض آینه های کوئیک توضیحاتی آورده شده است.
(جهت اطلاع از قابل تعمیر بودن آینه و همچنین هزینه تعمیر یا تعویض آینه کوئیک با ما تماس بگیرید.)

آینه خودرو پژو کوئیک

آینه جانبی خودرو وسیله ای جهت ایجاد میدان دید در سمت های چپ , راست و عقب می باشد.
مکمل و پوشش دهنده نقاط کور راننده می باشد
ایجاد میدان دید کافی برای راننده توسط آینه های جانبی و آینه داخل کابین یا آینه دید عقب تامین میشود.
زمانی که آینه شما آسیب دیده و شما میدان دید کافی را ندارید بیشتر به سمت برخورد و تصادف سوق داده می شوید.طبق آمار خودرو ها ی فاقد آینه آمار تصادفات بیشتری را ثبت می کنند.
شما راننده عزیز جهت گردش به چپ یا راست و خروج از جاده یا تغییر لاین و سبقت,خروج از پارکینگ , پارک دوبل جهت جلوگیری از آسیب باید از دید کافی برخوردار باشید.صدمات همیشه مالی نخواهد بودو صدمات جانی قابل جبران نخواهد بود.
در طراحی آینه های جانبی استاندارد تعریف شده ای وجود دارد مانند عدم لرزش در هنگام حرکت یا دفع و مهار ضربه هنگام برخورد عابر در هنگام حرکت.
آینه های جانبی علاوه بر ایجاد میدان دید محل مناسبی برای نصب سنسور ها و چراغهای راهنما می باشند.
در هنگام تنظیم آینه های جانبی و آینه سمت شاگرد قسمت انتهایی بدنه خودرو باید در آینه مشخص باشند.و در آینه سمت راننده هیچ قسمت از بدنه خودرو نباید در آینه نمایان شود.
در خودرو های جدید و طراحی های جدید آینه های جانبی خودرو به صورت فیزیکی یعنی مشاهده در آینه حذف و جایگزین آن دوربین می شود.با حذف آینه جانبی ضریب سطح تماس خودرو کمتر خواهد شد و مصرف سوخت کاهش می یابد و صدا نیز کمتر می شود.
آینه جانبی چه دوربین باشد چه شیشه آینه به ما میدان دید کافی جهت رانندگی ایمن را می دهد و با پیشرفت علم و تکنولوژی ,جلوگیری از تغییرات در طراحی اجتناب ناپذیر است.

ترمیم شیشه
تعمیر شیشه اتومبیل
هزینه ترمیم شیشه
تعمیر شیشه خودرو
ترمیم شیشه با اشعه
ترمیم شیشه با لیزر
ترک شیشه اتومبیل
از بین بردن ترک شیشه
قیمت ترمیم شیشه
قیمت ترمیم شیشه
قیمت ترمیم شیشه
دکتر گلس