تعویض شیشه جلو اسپورتج

راهنمای تعویض شیشه جلو اسپورتج

جهت تعویض شیشه اسپورتج با ما تماس بگیرید 09126846083

.برای جلوگیری از آسیب دیدگی دست هنگام تعویض شیشه جلو اسپورتبج توصیه میشود از دستکش ایمنی استفاده کنید
.برای جلو گیری از آسیب دیدگی توصیه میشود از روکش استفاده کنید
.مجموعه آینه دید عقب را خارج کنید
.نوار دور شیشه جلو را خارج کنید
.بازویی برف پاکن شیشه جلو را خارج کنید
.سینی زیر برف پاکن را خارج کنید
.رو ستونی داخل کابین را به صلاحدید تکنسین خارج کنید

راهنمای تعویض شیشه جلو اسپورتج

چسب را با استفاده از کاتر یا چاقوی شیشه برش دهید تا شیشه از بدنه جدا شود

مراحل تعویض شیشه جلو اسپورتج

میتوانید از کاتر سیمی استفاده کنید تا شیشه اسپورتیج را جدا کنید چسب را با کاتر به ارتفاع ۸تا۱۲ اینچ برش دهید تا سیم برش از دریچه چسب بریده شده کاتر عبور کرده و به دو سر دسته سیم متصل شود

قیمت نصب شیشه جلو اسپورتج

برای حفاضت از دستان خود دستکش بپوشید مراقب باشید دست‌هایتان نسوزد هنگام برش توسط سیم اصطحکاک باعث میشود سیم داغ بشود . از تا شدن سیم جلوگیری کنید باعث میشود سیم هنگام برش اتصال چسب شیشه در فشار پاره بشود.
مسیر حرکت سیم در هنگام برش در مسیر موافق به یک جهت همجهت بکشید در هنگام برش به چپ و راست بکشید از حرکت سریع اجتناب کنید

هزینه تعویض شیشه جلو اسپورتج

از بیرون و داخل کابین دسته سیم را به سمت مرکز شیشه بکشید احتیاط کنید از اتصال سیم به رستونی و داشبود جلوگیری کنید

شیشه جلو اسپورتج

مسیر کشیدن دسته سیم برش طبق تصویر زیر اعمال شود به هر سمت برش را زدید تا انتها سعی کنید همان مسیر را ادامه دهید

آموزش تعویض شیشه جلو اسپورتج

با استفاده از قاپک شیشه جلو اسپورتیج را بردارید

تعویض شیشه جلو اسپورتج

بر روی بدنه اسپورتیج چسب باقی مانده را با کاتر جدا کنید. چسب دو میلی متر به صورت یک دست بر روی بدنه باقی بماند سطح و اطراف چسب را با دستمال تمیز و الکل از چربی و کثیفی پاک کنید در هنگام جدا سازی چسب احتیاط کنید.
سطح شیشه محل اتصال را با دستمال تمیز و الکل پاکسازی کنید از دست زدن به محل اتصال بر روی شیشه و بدنه اجتناب کنید در صورتی که چسب نیاز به فعال ساز دارد بر روی شیشه اعمال کنید به پرایمر ده دقیقه استراحت بدهید

روند تعویض شیشه اسپورتج

چسب را به ارتفاع 12میل بر روی بدنه یا شیشه اعمال کنید حداکثر تا ده دقیقه بعد از اعمال چسب زمان دارید تا شیشه را نصب کنید

راهنمای تعویض شیشه جلو اسپورتج

شیشه را توسط قاپک مکنده شیشه بر جای خود تنظیم کرده و نصب کنید و سپس توسط نوار چسب شیشه را در جای خود محکم کنید.
تا 4ساعت بعد از نصب هنگام رانندگی به آرامی و با سرعت پائین رانندگی کنید تا 24ساعت بعد از نصب از شستشو و تماس شیشه با آب جلوگیری کنید تا48ساعت بعد از نصب از اعمال فشار به شیشه از داخل کابین همچون کشیدن دستمال اجتناب کنید 24-48ساعت بعد از نصب نسبت به جدا سازی نوار چسب های تثبیت کننده اقدام کنید.

دکتر گلس