درباره ما

دکترگلس همانند هر حرکت متفاوت دیگر از یک ایده آغاز گردیده و با تلاش و تلاش وتلاش به این امر مهم رسیده است. در این عصر,تکنولوژی و ارتباطات زندگی حال حاظر ما را دچار تحول شگرفی کرده.سادگی و راحتی نتیجه این تحول و موجب آرامش خاطر و حصول اطمینان بیشتر در زندگی ما شده است.هدف ما از سال 91 برای داشتن سرویس دهنده ای متفاوت محقق شد و بیش از 7 سال از آن تاریخ برای داشتن سرویس دهنده ای متفاوت
می گذرد.دکترگلس برا آن است تا با ارائه سرویس در محل شما و با استفاده از بهترین اپراتور های آموزش دیده و با بهترین تجهیزات حال حاظر دنیا و بهترین مواد اولیه,خدمات متمایزی را نسبت به سایر رقبا به شما ارائه کند تا شما همچنان آسوده خاطر باشید.

دکتر گلس