تعویض شیشه جلو سانتافه

راهنمای تعویض شیشه جلو سانتافه

جهت تعویض شیشه سانتافه با ما تماس بگیرید 09126846083

.برای جلوگیری از آسیب دیدگی دست هنگام تعویض شیشه جلو سانتافه توصیه میشود از دستکش ایمنی استفاده کنید
.برای جلو گیری از آسیب دیدگی توصیه میشود از روکش استفاده کنید
.مجموعه آینه دید عقب را خارج کنید
.نوار دور شیشه جلو را خارج کنید
.بازویی برف پاکن شیشه جلو را خارج کنید
.سینی زیر برف پاکن را خارج کنید
.رو ستونی داخل کابین را به صلاحدید تکنسین خارج کنید

راهنمای تعویض شیشه جلو ساتافه

تریم شیشه (زه رو ستونی بیرونی) را جدا کنید این تریم بسته به مدل تیپ خودرو سانتافه وجود دارد

مراحل تعویض شیشه جلو سانتافه

برای خارج کردن و جدا سازی شیشه جلو سانتافه باید چسب عامل اتصال را برش دهیم با استفاده از چاقوی مخصوص چسب شیشه جلو را برش دهید

قیمت نصب شیشه جلو سانتافه

میتوانید از ابزار برش سیمی استفاده کنید تا شیشه سانتافه را خارج کنید چسب را با کاتر به اندازه ۸تا۱۲ سانتی متر برش دهید تا سیم برش از محل چسب بریده شده کاتر عبور کرده و به دو سر دسته سیم متصل شود.زمانی که با ابزار برش سیمی استفاده میکنید روند برش یا اصتحکاک سیم بین چسب و شیشه همراه است و باعث داغ شدن سیم میشود جهت جلوگیری از سوختن دست از دستکش استفاده کنید . از تا شدن سیم جلوگیری کنید باعث میشود سیم هنگام برش اتصال چسب شیشه در فشار پاره بشود.
مسیر حرکت سیم در هنگام برش در مسیر موافق به یک جهت همجهت بکشید در هنگام برش به چپ و راست بکشید از حرکت سریع اجتناب کنید

هزینه تعویض شیشه جلو سانتافه

زمانی که میخواهید شیشه را با برش سیمی جدا کنید یک سر سیم در داخل کابین است احتیاط کنید سیم به سینه داشبورد خودرو و نمد های جانبی آسیب نرساند. جهت حرت سیم طبق فلش قرمز رنگ

شیشه جلو سانتافه

طبق تصویر بالا جهت برش سیمی شیشه جلو سانتافه دسته سیم هر دو در یک جهت کشیده شود. دسته سیم داخل کابین رو به داخل شیشه کشیده شود و دسته سیم بیرون به صورتی کشیده شود که کمترین اصطحکاک با لبه شیشه را داشته باشد

آموزش تعویض شیشه جلو سانتافه

طبق تصویر بالا جهت حرکت دسته سیم و مسیر سیم مشخص شده سعی کنید از هر جهت آغاز به برش کردید مسیر حرکت را در همان جهت اعمال کنید تا انتهای مسیر پیروی از این دستور عمل اجباری نیست

تعویض شیشه جلو سانتافه

شیشه جلو سانتافه بعد از برش چسب زیر کار را با استفاده از قاپک شیشه از بدنه خارج کنید

روند تعویض شیشه سانتافه

با یک کاتر چسب قدیمی را از بدنه جدا کنید دو میل از چسب بر روی بدنه باقی بماند احتیاط کنید به سطح بدنه خراش وارد نشود رنگ آسیب دیده در چسبندگی اختلال ایجاد میکند محل چسب کاری را با استفاده از الکل و دستمال یا اسفنج تمیز پاک کنید هیچگونه گرد و غبار و چربی در محل اتصال موجود نباشد

روند تعویض شیشه سانتافه

در صورت نیاز به تعویض نوار شیشه آنرا جایگزاری کنید

راهنمای تعویض شیشه جلو سانتافه

چسب را به ارتفاع 12میل بر روی بدنه یا شیشه اعمال کنید حداکثر تا ده دقیقه بعد از اعمال چسب زمان دارید تا شیشه را نصب کنید

راهنمای تعویض شیشه جلو سانتافه

شیشه جلو سانتافه را توسط قاپک بلند کنید و در جای خود قرار دهید. استفاده از قاپک برای افرادی که تجربه ابتدایی آنها در نصب شیشه جلو سانتافه می باشد توصیه میگردد. و در کل قاپک ابزار حرفه ای نصب می باشد. بک نصاب خوب ابزار تکمیل شده جهت نصب بهمراه دارد

توصیه های ایمنی در پایان نصب شیشه جلو سانتافه


زه بغل رو ستون را نصب کنید سینی زیر شیشه برف پاکن را نصب کنید بازویی های برف پاکن خودرو سانتافه را نصب کنید از چسب پنج سانتی جهت محکم کردن شیشه تا زمان خشک شدن کامل چسب استفاده کنید. تا ۴ساعت ابتدایی نصب باید له آرامی رانندگی شود تا ۲۴ساعت بعد از نصب شیشه سانتافه از تماس آب با شیشه جلوگیری شود تا ۴۸ساعت بعد از نصب از فشار به شیشه از داخل کابین همچون پاک کردن اجتناب شود

دکتر گلس