تعویض شیشه جلو پراید

راهنمای تعویض شیشه جلو پراید

جهت تعویض شیشه پراید با ما تماس بگیرید 09126846083

نحوه درآوردن شیشه جلو پراید
زه دور شیشه را از خار های متصل به روی بدنه جدا کنید
و یانوار دور شیشه را از محل خود جدا کنید.
شیشه جلو پراید یا به صورت زه کامل پنج تکه در نسخه های قدیمی در نسخه جدید تر نوار سه ضلعی همراه با زه و در نسخه های جدید تر نوار چهار ضلعی می باشد.

راهنمای تعویض شیشه جلو پراید

توجه داشته باشید:
برای جلوگیری از آسیب، چسب محافظ را روی گوشه ها قرار دهید و بچسبانید تاهنگام بلند کردن نوار به بدنه آسیب وارد نشود..

مراحل تعویض شیشه جلو پراید

شیشه جلو را توسط چاقوی برش چسب شیشه برش دهید تا چسب بین بدنه پراید و شیشه جدا شود
اگر برش با چاقو مشکل است می‌توانید از سیم برش استفاده کنید . هنگام استفاده از سیم برش یا چاقو از دستکش استفاده کنید جهت جلوگیری از صدمات به دست

هزینه تعویض شیشه جلو پراید

میتوانید برای خارج کردن شیشه از سیم برش استفاده کنید. دو سر سیم را به دسته مخصوص متصل کنید
هشدار:
استفاده از چاقو با دست خالی می تواند باعث آسیب شود.
در هنگام استفاده از چاقو، همیشه دستکش بپوشید.
احتیاط:
اگر زمانی که تمام شیشه های پنجره بسته است درب باز یا بسته شود، تغییر فشار هوا می تواند فشار به شیشه شده و تغییر در وضعیت شیشه ایجاد کند.

شیشه جلو پراید

چسب باقی مانده بر روی بدنه را با استفاده از کاتر جدا سازی کنید. چسب را تراز ببرید . چسب را از انتها برش ندهید بگزارید در حد یک الی دو میل باقی بماند .در هنگام برش به بدنه خراش وارد نکنید بعد از جدا سازی چسب قدیمی تمام خار های معیوب را تعویض کنید. و بر لبه بدنه محله اعمال چسب قسمت رو به داخل کابین نوار ابری را بچسبانید. عدم اتصال نوار ابری باعث دیده شدن چسب از داخل کابین بعد از جایگزین کردن شیشه خواهد شد

آموزش تعویض شیشه جلو پراید

طبق تصویر بر روی شیشه یا بدنه چسب را اعمال کنید ارتفاع چسب حداقل 11میل و عرض ضخامت چسب 5 میل باشد

توصیه های ایمنی در پایان نصب شیشه جلو پراید

از چسب پنج سانتی جهت محکم کردن شیشه تا زمان خشک شدن کامل چسب استفاده شود. تا ۴ساعت ابتدایی نصب شیشه پراید باید به آرامی رانندگی شود تا ۲۴ساعت بعد از نصب شیشه پراید از تماس آب با شیشه جلوگیری شود تا ۴۸ساعت بعد از نصب از فشار به شیشه از داخل کابین همچون پاک کردن اجتناب شود

دکتر گلس