مقاله آنتن tennafit

ترمیم شیشه اتومبیل

Tenna fit

آنتن پنهان در شیشه خودرو

ابزار های الکترونیکی ارتباطی به سرعت در حال گسترش هستند و این نوع از وسیله ها نیاز را به آنتن ایجاد کرده اند.شیشه خودرو و سطح آن یک محل عالی برای نصب آنتن به صورت چاپی است.tennafit آنتن یکپارچه است که روی تمام مدل های شیشه اتومبیل قابل نصب است.
مزایای آنتن tennafit
-آنتن ها قابل مشاهده نیستند.
-نویز بر روی فرکانس های دریافتی کم است.
-تعدا فرکانس های دریافتی را بالا می برد.
-صدای باد و ارتعاش حذف می شود,به دلیل حذف فیزیکی آنتن از روی بدنه خودرو.
-فرکانس بیشتری را نسبت به سایر آنتن ها دریافت می کند.

دکتر گلس