ترمیم شیشه اتومبیل دکتر گلس

ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه اتومبیل

زمانی شیشه شما شکست و به اپراتور ترمیم شیشه اتومبیل دسترسی ندارید بر روی شکستگی یک نوار چسب شیشه ای بچسبانید تا با آب تماس نداشته باشد.

ترمیم شیشه

تعمیر شکستگی شیشه

در برخورد سنگ با شیشه فشار وارده توسط لایه میانی گرفته شده و بازگردانده می شود.زمانی که فشار ضربه بالا باشد لایه میانی شیشه شکسته
می شود.

تعمیر شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه خودرو

در ترک خوردگی شیشه اتومبیل زمانی شیشه قابل ترمیم است که لایه بیرونی شکسته باشد-لایه داخلی قابل ترمیم نیست.

هزینه ترمیم شیشه

ترمیم شکستگی شیشه

برای مشخص شدن محل شکستگی کافی است یک بار ناخن خود یا یک سوزن را روی ترک بکشید
-دقت کنید وسط ترک را تست کنید.

تعمیر شیشه خودرو

هزینه ترمیم شیشه اتومبیل

برای تعیین هزینه طول ترک شیشه و تعدا شاخه را بررسی کنید و عکس آن را برای ما ارسال کنید.

ترمیم شیشه با اشعه

محو شدن شکستگی شیشه اتومبیل

شیشه هایی که با ضربه سنگین شکسته شده اند و مقدار شکستگی زیاد باشد قابل ترمیم نیستند.

ترمیم شیشه با لیزر

راه کار های ترمیم شیشه اتومبیل

در سنگ خوردگی شیشه اتومبیل نوع شکستگی
می تواند بر چند نوع باشد.

ترک شیشه اتومبیل

تعمیر شیشه اتومبیل

توجه کنید شیشه های درب و عقب خودرو که از جنس تمپورد هستند بعد از شکسته شدن قابل ترمیم نیستند.

از بین بردن ترک شیشه

ترمیم شکستگی شیشه

تعیین میزان محو شدن شکستگی بعد از ترمیم شیشه به دو عامل بستگی دارد:
1-زمان شکستگی یعنی بعد از چند روز شکستگی شما ترمیم می شود
2-نوع شکستگی شما

قیمت ترمیم شیشه

تعمیر شکستگی شیشه

ترمیم شیشه باعث بهبود شکل ظاهری شکستگی می شود
ترمیم شیشه باعث جلوگیری از پیشروی ترک
می شود.

ویدیو های ترمیم شیشه اتومبیل

دکتر گلس
ترمیم شیشه در محل تعمیر ترک خوردگی بهترین ترمیم کار شیشه