پولیش چراغ خودرو دکتر گلس

پولیش چراغ خودرو

پولیش چراغ خودرو

پولیش چراغ خودرو بهترین راه برای از بین بردن خط و خش و کدری چراغ خودرو می باشد که بسته به نوع کثیفی و یا کدری و زردی و یا خط و خش بین 80 تا 100 درصد بهبود شکل ظاهری خواهد داشت.

رفع کدری چراغ

رفع کدری چراغ

پولیش چراغ باعث جلوگیری از هزینه اضافی در تعویض شده و باعث جلوگیری از خارج شدن فابریکی یک یا هر دو چراغ می شود.

شفاف سازی چراغ خودرو

شفاف سازی چراغ خودرو

در پولیش چراغ توجه داشته باشید چراغ هایی که از عمر ماتی و زردی چراغ آن ها زمان زیادی سپری شده بهبود کمتری نسبت به چراغ های ریکاوری شده در طول زمان کمتر دارد.

فع ماتی چراغ اتومبیل

رفع ماتی چراغ اتومبیل

پولیش و ریکاوری چراغ خودرو باعث رفع کدری و کثیفی و ماتی شیشه چراغ شده و زردی ناشی از اکسیده شدن سطح چراغ را از بین می برد.

پولیش و شفاف سازی چراغ اتومبیل

پولیش و شفاف سازی چراغ اتومبیل

پولیش و ریکاوری چراغ اتومبیل باعث بهتر شدن ظاهر خودرو و افزایش روشنایی چراغ در شب می شود.

رفع ماتی و کدری چراغ

رفع ماتی و کدری چراغ

با پولیش و ریکاوری چراغ تمامی کدری ها و جرم های سطح چراغ که با شست و شو و پولیش سطحی قابل رفع نیست بهبود پیدا کرده و ظاهری درخشنده پیدا می کند.

پولیش و رفع خط و خش چراغ

پولیش و رفع خط و خش چراغ

با پولیش چراغ تمام خط و خش های سطحی و زردی چراغ برطرف شده و چراغ خودروی شما بدون نیاز به تعویض و یا باز شدن از سطح بدنه ریکاوری و سطح چراغ به حالت اولیه باز می گردد.

پولیش زردی چراغ ماشین

پولیش زردی چراغ ماشین

پولیش چراغ و ریکاوری آن باعث بهبود در شکل ظاهر و عملکرد کارایی چراغ شده و نیاز و احتیاجی به باز کردن و خارج سازی چراغ از سطح ندارد.

هزینه پولیش چراغ خودرو

هزینه پولیش چراغ خودرو

هزینه پولیش چراغ خودرو بسته به نوع و اندازه سطح کار متفاوت می باشد شمابا ارسال عکس به صورت واضح از سطح کار اطلاعات مربوط در مورد پولیش چراغ اتومبیل خود را دریافت کنید.

شفاف سازی و پولیش چراغ اتومبیل

شفاف سازی و پولیش چراغ اتومبیل

تمام خدمات ما چه در زمینه شیشه و چه در زمینه چراغ خودرو به صورت سرویس سیار و در محل و بدون هیچگونه هزینه اضافی ارائه می گردد.

ویدیو های پولیش چراغ خودرو

دکتر گلس