پولیش شیشه اتومبیل دکتر گلس

پولیش شیشه اتومبیل

پولیش شیشه اتومبیل

پولیش شیشه خودرو رفع خط وخش هایی که باعث پخش شدن نور در شب می شود وباعث کور شدن دید در شب می شود.

پولیش شیشه

ترمیم خط وخش شیشه

رفع اثر برف پاک کن بر روی شیشه که دلایل آن می تواند خراب شدن تیغه-برگشت لبه تیغه و تماس شیشه با قسمت فلزی برف پاکن و از بین رفتن مینای صیقلی شیشه.

رفع خط وخش شیشه

رفع اثر جوشکاری بر روی شیشه

ترمیم وپولیش شیشه های آسیب دیده توسط جوشکاری و رفع اثر جوشکاری.

پولیش شیشه خودرو

پولیش اثر جوشکاری روی شیشه

پولیش کاری و ساب زنی و رفع اثر جوشکاری بر روی شیشه خودرو و بهبود شکل ظاهری.

خط وخش شیشه اتومبیل

پولیش شیشه

رفع کدری و ماتی شیشه اتومبیل رفع اثر زنگاب بر روی شیشه خودرو.
رفع کدری و کثیفی که به راحتی پاک نمی شوند.
رفع اکسید شیشه و سولفاته شیشه.

هزینه پولیش شیشه اتومبیل

پولیش خط و خش شیشه

رفع اثر جوشکاری بر روی شیشه-رفع اثر برف پاک کن بر روی شیشه اتومبیل-شفاف سازی و لایه برداری شیشه-رفع خط وخش های عمقی انواع شیشه

رفع خط وخش شیشه اتومبیل

ساب زنی شیشه

شکل ظاهری شیشه هایی که عمر زیادی دارند وتا به حال تعویض نشده اند و شکل ظاهری آن ها کدر و مات شده است.

هزینه پولیش شیشه

پولیش خط وخش های عمقی شیشه

رفع اثر خط وخش عمیق شیشه اتومبیل و شیشه های دیگر که به اصطلاح ناخن گیر می کند وباز گرداندن شیشه به حالت اولیه

پولیش کدری شیشه

پولیش اثر جوشکاری بر روی شیشه

رفع اثر جوشکاری بر روی شیشه که باعث ذوب نقطه ای شیشه اتومبیل شده است.

ساب زدن شیشه

ازبین بردن خط وخش شیشه اتومبیل

ترمیم و پولیش شیشه بر اثر برف پاک کن-رفع خط وخش های عمیق ایجاد شده توسط جسم سخت بر روی شیشه.

ویدیو های پولیش شیشه اتومبیل

دکتر گلس
پولیش خطوط شیشه قیمت پولیش شیشه رفع اثر برف پاک کن