استاندارد As در شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل

استاندارد As

استاندارد کیفیت شیشه های ماشین

As به معنای استاندارد اخذ شده برای شیشه اتومبیل از طرف کشور آمریکا می باشد و بعد از آن اعدادی است که نشان دهنده کیفیت نوری آن شیشه است.و شیشه ها را بسته به میزان شفافیت و میزان نور عبوری تقسیم بندی می کند.
As1روشن ترین شیشه(شفاف ترین) معمولا در شیشه جلو خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.
As2 می تواند در هر جای خودرو به جز شیشه جلو استفاده شود.
As3 در مکان خاصی از وسیله نقلیه می توان استفاده کرد.انتقال نور کمتر از 70درصد فقط در شیشه عقب خودرو قابل استفاده است.
As4 قابل استفاده در شیشه جلو نمی باشد و طلقی بودن یا همان پلاستیکی بودن شیشه را اعلام می کند.

دکتر گلس