تعویض شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه

ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه

تعمیر شیشه ماشین

شکستگی شیشه اتومبیل ممکن است هر زمانی رخ بدهد.دلیل شکستگی شیشه می تواند تغییر دمای ناگهانی یا همان سردو گرم شدن و ایجاد شوک به شیشه خودرو و در نهایت باعث شکستگی شیشه اتومبیل شود و یا اینکه شما در مسیر در حال رانندگی هستید و سنگی از زیر لاستیک ماشین روبرویی به شیشه اتومبیل شما برخورد می کند و باعث ایجاد سنگ خوردگی می شود
در هر صورت ترک خوردگی شیشه یا سنگ خوردگی شیشه هر چه سریعتر باید ترمیم شود زیرا در ترمیم شیشه نکته اصلی زمان ترمیم شیشه می باشد.هر چه زودتر اقدام شود ترمیم شیشه و بهبود شکل ظاهری شکستگی شیشه بیشتر خواهد بود.و نکته مهم دیگر در ترمیم شیشه جابه جا نکردن خودرو می باشد در کوتاه ترین زمان ممکن ماشین را در یک فضای سر پوشیده پارک کنید و از رانندگی بی مورد پرهیز کنید زیرا باعث پیشروی ترک خواهد شد و با ما تماس بگیرید ما شیشه اتومبیل شما را در محل ودر سریعترین زمان ممکن و به صورت سرویس رایگان در محل بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب ترمیم می کنیم با ما تماس بگیرید.

ترمیم شیشه ماشین تعمیر شیشه خودرو ترمیم شیشه اتومبیل
دکتر گلس