اشعه uvدر شیشه خودرو

ترمیم شیشه

محافظت از اشعه uv در شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل با اشعه یووی

اشعه یووی در نور خورشید موجود می باشد که تنها 10 درصد از امواج منتشر شده از سطح خورشید است.اشعه یووی برای پوست و چشم مضر می باشد و به بدن آسیب می رساند.خودرو هایی با شیشه محافظ در برابر اشعه یووی وجود دارد اما تمام اشعه یووی وارد شده به سطح داخل کابین را دفع نمی کنند.لازم به ذکر است تمام خودرو ها از قابلیت شیشه محافظ در برابر یووی را برخوردار نمی باشند.شما می توانید از نوشته چاپ شده بر روی شیشه که در کنار مارک و سایر مشخصات شیشه در حاشیه شیشه چاپ می شود از این قابلیت شیشه مطلع شوید.محافظت از اشعه uv در شیشه خودرو
اشعه ماورا بنفش در شیشه خودرو
شیشه های جلو خودرو می توانند به واسطه فیلم pvb اشعه uv را که مضر می باشد دفع کنند.اما آزمایش ها نشان داده که درب های خودرو از این امر بی بهره هستند.شیشه هایی که اشعه uv را از خود عبور میدهند باعث آب مروارید پیری و سرطان پوست و خرابی اجزای داخلی ماشین می شود.دکتر بری واکر از موسسه بینایی در بورلی هیل:بعضی اتومبیل ها خاصیت ضد اشعه uv را تا 50% جواب می دهد.اشعه uv بخش کوچکی از اشعه های خورشیدی را تشکیل می دهند اما بیشترین آسیب را به پوست می رساند.دکتر بری واکر برای تست نفوذ پذیری شیشه خودرو دستگاه سنجش uv-A را به نمایندگان مجاز فروش خودرو در لس آنجلس داد.در این آزمایش از 29 خودرو تنها 4 خودرو دارای پنجره یووی , توانستند بیش از 90 درصد اشعه یووی را مسدود کنند.

پولیش شیشه نصب شیشه اتومبیل
دکتر گلس