ترمیم شیشه ماشین

ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه ماشین

ترمیم شیشه اتومبیل سیار

هنگامی که سنگ ریزه یا سایر اشیاء با شیشه اتومبیل شما برخورد می کند و باعث آسیب به شیشه شما می شود (می توانید شیشه ماشین خود را ترمیم کنید البته در صورت داشتن شرایط برای ترمیم برا اطلاع از قابل ترمیم بودن با ما تماس بگیرید).
آسیب ها می توانند به صورت یک ترک و یا یک سنگ خوردگی باشند در مواردی که شکستگی وسیع است یا قدمت شکستگی شیشه ماشین زیاد است ترمیم شیشه ماشین به صلاح نیست چون قدیمی بودن ترک شیشه باعث عدم ترمیم شیشه ماشین می شود.
در صورت شکستگی شیشه بلافاصله از آن عکس بگیرید و روی آن نوار چسب بچسبانید تا با آب در تماس نباشد و سپس به ترمیم شیشه ماشین خود در سریعترین زمان اقدام نمایید.

دلیل شکستگی می تواند:
-آب و هوا
-اقدام رانندگان دیگر یا همان تصادف
-بقایای جاده ای یا همان سنگ ریزه ها

یک عامل مهم دیگر در ترمیم شیشه ماشین این است که ترک شیشه از لایه بیرونی شیشه باشد(شیشه خودرو لمینیت است یا همان سه لایه)جهت فهمیدن این موضوع می توانید ناخن خود را بر روی ترک کشیده اگر از بیرون حس شود(حالت پله احساس می شود) قابل ترمیم است در غیر اینصورت قابل ترمیم نمی باشد.

ترمیم ترک شیشه نصب شیشه اتومبیل استاندارد شیشه
دکتر گلس