چاپ سیلیک یا نوار مشکی دور شیشه اتومبیل

تعویض شیشه فابریک

نوار مشکی دور شیشه

حاشیه مشکی دور شیشه ماشین

حاشیه مشکی دور شیشه خودرو-نوار مشکی دور شیشه خودرو
دور تا دور شیشه خودرو یک چاپ مشکی رنگ وجود دارد این لایه مشکی رنگ یا همان fritجز زیبایی ظاهری باعث بهبود عملکرد فنی شیشه خودرو نیز می شود.اگر دقت کنید این لایه در قسمت بیرونی شیشه به صورت یک دست و مشکی است و هرچه به سمت داخل شیشه کشیده می شود به شکل نقطه های ریز مشکی در می آیدو در نهایت محو می شود این شکل باعث می شود تمرکز حرارتی بر شیشه از بین برود.جنس این لایه چاپ شده مشکی از سرامیک می باشد.یکی دیگر از مزایای این نوارمشکی شیشه باعث دیده نشدن قطعات داخل اتاق خودرو است این لایه باعث می شود چسب پولی یورتان که باعث اتصال شیشه به بدنه است دیده نشود.این لایه باعث می شود تا چسب بهتر به شیشه بچسبد و از بدنه جدا نشود البته این لایه مشکی در زیر چسب روی بدنه نیز به همین سبب قدرت چسبندگی بالا وجود دارد.

ترمیم شیشه نصب شیشه اتومبیل در محل خانه
دکتر گلس