ترمیم شیشه

مقاله های شیشه

پولیش شیشه

با پیدا شدن ظروف شیشه ای زینتی در یکی از قبرستان های باستانی لرستان این تارخ را به2000 سال قبل مربوط می کند و یا با کشف آویز گردنی در شمال غربی کشور متعلق به 2250 سال پیش از میلاد بود نشان دهنده قدمت شیشه در ایران می باشد.

دکتر گلس
ترمیم شیشه رفع خط وخش شیشه تعویض شیشه ماشین