مقاله تاریخچه شیشه

پولیش شیشه

تاریخچه شیشه در ایران

شیشه از چه زمانی وارد ایران شد

با پیدا شدن ظروف شیشه ای زینتی در یکی از قبرستان های باستانی لرستان این تارخ را به2000 سال قبل مربوط می کند و یا با کشف آویز گردنی در شمال غربی کشور متعلق به 2250 سال پیش از میلاد بود نشان دهنده قدمت شیشه در ایران می باشد.

ترمیم شیشه اتومبیل تعمیر شیشه اتومبیل
دکتر گلس