نصب شیشه اتومبیل

مقاله های شیشه

ترمیم شکستگی شیشه خودرو

در شیشه های ضد گلوله از تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود.در برخی از شیشه ها که عموما به همین صورت است لایه میانی این خاصیت ضد عبور را به شیشه می دهد به این صورت که لایه pvb میانی شیشه از الیاف مستحکم غیر قابل نفوذ استفاده شده است.

دکتر گلس
رفع خطوط شیشه نصب شیشه هزینه نصب شیشه