مقاله شیشه های ضد گلوله

ترمیم شکستگی شیشه خودرو

شیشه های ضد گلوله

شیشه هایی که نمیشکنند

افراد شاغل در شغل های حساس و امنیتی گویی در خط مقدم جنگ حضور دارند.این افراداقدامات امنیتی دسته بندی شده ای دارند که یکی از آن ها شیشه ضد گلوله است. هیچ فردی امکان جلوگیری از گلوله ای که به سمت فردی شلیک شده است را ندارد مگر در سینمای بالیوود هند. در محیط هایی که دسترسی بصری وجود دارد جهت محافظت از گلوله باید مانع ایجاد شود. شیشه ضد گلوله مانعی جهت عبور گلوله و برخورد به بدن می باشد. در شیشه های ضد گلوله از تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود.در برخی از شیشه ها که عموما به همین صورت است لایه میانی این خاصیت ضد عبور را به شیشه می دهد به این صورت که لایه pvb میانی شیشه از الیاف مستحکم غیر قابل نفوذ استفاده شده است.امروزه در بسیاری از اماکن و ارگان ها از این نوع شیشه ا استفاده می شود.در طلا فروشی ها,خودرو های نظامی,خودرو اشخاص مهم,خودرو های دولتی و دیپلمات ها و همچنین موزه ها مورد استفاده قرار میگیرد به نام های دیگر نیز نامیده می شود,ضد سرقت و ضد اغتشاش.طبقه بندی ضخامت این شیشه ها بر اساس مقاومت در برابر سلاح ها متفاوت است.برای مثال در اسلحه کلاشینکوف شلیک از فاصله 10 سانتیمتری به شیشه با گلوله کالیبر 7.62 بین 81 تا 85 میلیمتر است.

ترمیم شیشه ماشین هزینه ترمیم شیشه تعویض شیشه خودرو
دکتر گلس