مقالات خودرویی دکتر گلس

ترمیم شیشه ماشین

تاریخچه شیشه در ایران

با پیدا شدن ظروف شیشه ای زینتی در یکی از قبرستان های باستانی لرستان این تاریخ را به 2000 سال قبل مربوط می کند.یا با کشف آویز گردنی...

پولیش شیشه ماشین

شیشه های بازتابنده-شیشه انعکاسی

این شیشه های انعکاسی با بازگرداندن نور خورشید باعث دفع حرارت آن نیز می شوند.روی این شیشه ها با یک لایه مخصوص از جنس فلز پوشیده...

رفع ترک شیشه ماشین

شیشه های ضد گلوله

در شیشه های ضد گلوله از تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود در برخی از شیشه ها که عموما به همین صورت است لایه میانی این خاصیت ضد عبور را به...

تعویض شیشه 405

مناطق شیشه اتومبیل

ناحیه A منطقه ای از شیشه که بیشترین دید راننده را دارد.ناحیه b منطقه ای از شیشه که از نظر دید در درجه پایین تری از ناحیه A شیشه است و...

1 2 3 4 5 6
دکتر گلس